SARKADKERESZTUR KÖZSÉG

2010.08.13

Februári képviselő-testületi ülés

 ELKÉSZÜLT A KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A képviselő-testület a soron következő, február 25-én megtartott ülésén elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tárgyalta meg.

A két testületi ülés között megtörtént a március 15-e-i ünnepség előkészítése. A testület döntésének megfelelően március 12-én 14 órakor a Szabadság téren kerül megtartásra a hagyományos rendezvény. Az ünnepség időpontjáról és programjáról a szokásos módon a helyi újságban és plakátokon, kellő időben értesíteni fogjuk a lakosságot.


● A két testületi ülés között ülésezett a falunapot előkészítő szervező bizottság. A falunap szintén a testület korábbi döntésének megfelelően 2010. július 31-én kerül megtartásra. A korai előkészítést az tette indokolttá, hogy a rendezvényen fellépő országos hírű együtteseket és előadókat időben le lehessen szerződtetni. Előkészítette a bizottság a szerződést a hangosításra és az eszközök bérletére vonatkozóan (sörpad, színpadfedés). A civil szervezetek szervezik a falunapi kiegészítő programokat.

● A két testületi ülés között elkészült a soron kívüli kiegészítő állami támogatás elnyerésére benyújtandó igény, már csak a költségvetési rendeletet kell mellécsatolni.

● A két testületi ülés között az elmúlt időszakban aktivizálták magukat a civil szervezetek, teltházas farsangot rendezett a sportcsarnokban a Diákönkormányzat, jótékonysági műsort és estet rendezett az óvoda alapítványa, tisztújító közgyűlést tartott a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete. Évzáró vadászbált rendezett a Vadásztársaság és március 13-án kerül megtartásra az Általános Iskola Alapítványának jótékonysági estje.

● A két testületi ülés között a gépbeszerzési pályázat keretében valamennyi eszköz leszállításra került, használatba tudtuk venni az új Ford típusú kisteherautót.

● A két testületi ülés között közmunkásaink elsősorban a téli feladatokat végezték (hóeltakarítás, síkosság-mentesítés, útalapok és padkák javítása, intézményeknél jelentkező fenntartási és karbantartási feladatok végzése).

● A két testületi ülés között teljes körűen leszállításra kerültek a honvédségtől igényelt inkurrens anyagok. A második szállítmány Kalocsáról is megérkezett, közöttük egy viszonylag jó állapotú gulyáságyú is.

Második napirendi pontként a képviselő-testület a Sarkadkeresztúri Sportegyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót hallgatta meg. A tájékoztatóból megtudhattuk, hogy:
Az egyesület egy szakosztályt működtet, ezen belül felnőtt, ifjúsági (U19), serdülő (U16), U13, U11, U9, U7 és leánycsapat működik. A felnőtt és ifjúsági csapat a megyei I. osztályban szerepel. A serdülő bajnokságot területi elven szervezte a megyei szövetség, így csapatunk a gyulai csoportba került, míg az U13-as bajnokság szintén területi elven lett megszervezve. Az U11, U9 és U7-es bajnokságot ún. kiskörzeti szinten szervezik, esetünkben Méhkerékkel és Sarkaddal kerültünk egy csoportba. Itt minden település szervez egy tornát ősszel és tavasszal is, ezt követően alakítják ki a körzetek legjobbjaiból a területi (gyulai székhely) válogatottat, majd a megyei, régiós és országos szintű csapatokat. A felnőtt csapat szakmai munkáját Cserháti István UEFA „B” licenccel rendelkező edző irányítja, az U11, U9 és U7 csapatot Csabai Ferenc vezeti, aki szintén UEFA „B” licenccel rendelkezik, 2009 tavaszától az ifjúsági, a serdülő és az U13 csapat körüli teendőket Zsoldos Zoltán és Orodán János látja el. A 2009/2010-es bajnokságra az egyesület 22 felnőtt és 46 utánpótlás korú játékos játékengedélyét váltotta ki, U11, U9, U7 korosztály esetében ez nem szükséges. Ugyanakkor az U13-as korosztályban is csak azok részére, akik esetenként az U16-os korosztályban is szerepelnek. A 2008/2009-es bajnokságban a csapat a IV. helyet szerezte meg. Nagyon kiélezett küzdelem után maradt csak le a dobogóról. A sikertelenebb ősz után egy régi sikeres időszakot idéző tavasz következett. A 2009/2010-es bajnokság őszi szezonjában szintén 4. helyen áll a csapat, reméljük a tavasz is sikeres lesz. Az ifi csapat a 15., a serdülő 9., az U13 7. helyen áll. Jelentős problémát okoz az utánpótlás csapatok szerepeltetése, sajnos sokszor létszámhiányosan tudnak csak kiállni, egyeztetések folynak a gyulai Grosics Akadémiával, reméljük megoldódnak gondjaink.

A 2008/2009-es bajnokság költségvetésének alakulása:
Bevételek: 2.835.000.- Ft.
(Megyei Labdarúgó Szövetség, támogatók, belépők)
Kiadások 2.942.000.- Ft.
(utazási költség (benzin), költségtérítés (meccspénz), vendéglátás (idegenben), számlavezetés)

A 2009/2010-es őszi bajnokság költségvetésének alakulása:
Bevételek: 1.432.000.- Ft.
(Megyei Labdarúgó Szövetség, támogatók, belépők)
Kiadások 1.432.000.- Ft.
(utazási költség (benzin), költségtérítés (meccspénz), vendéglátás (idegenben), számlavezetés). Amint az látható, nagyon jelentős tétel az utazási (benzin) költség, ez annak a következménye, hogy a felnőtt csapatban nagyon kevés a helyi játékos. Eddig a minőségi futballhoz elengedhetetlen volt, és ezután is sajnos elengedhetetlen lesz a vidéki játékosok szerződtetése, ami jelentős költségeket gerjeszt. A legnagyobb segítséget eddig is az önkormányzattól kaptuk, hiszen biztosítja részünkre az öltöző és pályafenntartást, a nevezési költségeket, és az utánpótlás utaztatását, valamint közmunkások alkalmazásával a működéshez szükséges dolgozókat, melyet ezúton is nagy tisztelettel köszönünk meg!

A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta.
*****
Harmadik napirendi pontként községünk képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés elfogadását tűzte napirendre. A költségvetés elkészítése egy hosszú folyamat, melynek több állomása van. Ebben az évben a korábbiakhoz képest is sokkal nehezebb dolga volt a képviselőknek, tekintettel arra, hogy településünket is közvetlenül érintő válságkezelő intézkedéseket foganatosított a Parlament, az állami költségvetés elfogadása során. Képviselő-testületünk február 11-én megtartott ülésén lefolytatta a költségvetésről a részletes vitát, rögzítette a sarokszámokat, és ennek alapján a február 25-ei ülésén megalkotta a 2010. évi költségvetési rendeletét. Ez azt jelenti, hogy Sarkadkeresztúr Önkormányzatának van elfogadott költségvetése. 2009 novemberében kezdődtek el igazán a költségvetést előkészítő munkálatok, melynek során az előző évek, de különösen a 2009-es év tapasztalatainak felhasználásával, valamint a 2010. évre tervezett feladatok és ismert kötelezettségek összevetésével, illetve a várható források figyelembe vételével számoltak az előkészítők. Az előkészítési folyamat során megszülettek a részdöntések a helyben alkalmazandó árakról, díjakról, és a helyi adók mértékéről. Ezen döntésekről korábbi számunkban már tájékoztatást adtunk. Miután az Országgyűlés rendkívül szigorú megszorításokat alkalmaz a 2010. évi állami költségvetésben, ennek a szemléletnek a helyi költségvetésekben is érvényesülni kellett. Ennek jegyében a képviselő-testület 2010. évben napközis és óvodás csoportlétszámok csökkentéséről döntött. A csoportlétszám csökkentések és a kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségek (prémiumévek) együttes alkalmazásával jelentős mértékben csökkent az önkormányzat és intézményeinél dolgozók létszáma. Ebben a választási ciklusban eddig – összesen 20 álláshely került megszüntetésre. Mindezek ellenére a költségvetési egyensúly nem állt helyre, ami részben a külső körülményeknek (normatívák csökkentése), részben pedig az intézményhasználók létszámának drasztikus csökkenésének tudható be. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének fő összege az alábbiak szerint alakult:
- kiadások összesen: 267.716.000.- Ft.
- bevételek összesen 197.815.000.- Ft.
- forráshiány: 69.901.000.- Ft.

Az önkormányzat rendelkezésére álló összegek nem növekednek. Jól jellemzi ezt az, hogy 2004-ben a költségvetés kiadási főösszege 274 millió forint volt. A forráshiányt saját bevételekből az önkormányzat nem képes fedezni. Költségvetési egyensúly megtartásához kiegészítő állami támogatásért nyújtunk be pályázatot, melynek előkészítése már megtörtént, majd az ÖNHIKI-s pályázat kiírását követően újabb pályázatokon igyekszünk többletbevételekhez jutni. Mindemellett a mindennapi élet során takarékos gazdálkodást vezetünk be 2010. évben.

 

 

 

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem