SARKADKERESZTUR KÖZSÉG

2010.08.13

Júniusi képviselő-testületi ülés

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. június 24-én tartotta.
Elsőként a képviselők a polgármester jelentését hallgatták meg a lejárt határidejű határozatok, valamint a két testületi ülés között hozott intézkedésekről.


● A két testületi ülés között, a HURO 2007-2013. nyertes pályázat végrehajtásának keretében május 28-án sarkadkeresztúri delegáció járt Cséffán, 25 általános iskolás, és 20 felnőtt. A program keretében szakmai tapasztalatcserék zajlottak, valamint a gyermekek sportversenyeken vettek részt. Ennek a pályázatnak a keretében június 18-án 20 fő általános iskolás tanuló vett részt cséffai gyerekekkel közösen Bihar megyei kiránduláson, mely keretében városnézésen vettek részt Nagyváradon, majd Félixfürdő érintésével megtekintették a Bihari hegyekben lévő Medve-barlangot. Ugyancsak ennek a pályázatnak a keretében megkezdődött a gyermekek táboroztatása június 21-ével. 20 cséffai és 20 sarkadkeresztúri általános iskolás közös egyhetes táborozást kezdett Gyulán. A tábor programjában szerepel a várfürdő látogatása, szarvasi kirándulás, Gyula nevezetességeinek megismerése. A pályázat összesen 4 gyermektábort finanszíroz, kettőt Magyarországon, kettőt pedig Bihar megyében. Az első Bihar megyei táborra július 5. és 10-e között kerül sor. Ezt követően a kölcsönös táboroztatás augusztusban folytatódik. Minden költséget az EU fizet az elnyert pályázat szerint. Így sem a szülőknek, sem az önkormányzatnak ez nem kerül pénzébe. Minden ingyenes, és ez a mostani nehéz körülmények között nagyon nagy érték.

Ugyancsak a HURO 2007-2013. pályázat finanszírozásával tudjuk megtartani a falunapot 2010. július 31-én. A falunapot előkészítő bizottság a két testületi ülés között véglegesítette a falunap programját. A programok mellett a falunapon népes cséffai delegációt fogunk vendégül látni. Ez szintén tükörprogram, a pályázat a cséffai falunapot is finanszírozza, ahol viszont sarkadkeresztúri delegáció fog részt venni.

 

● A két testületi ülés között az NFÜ kedvező döntést hozott az általános iskola felújítására Okány gesztorságával három éve benyújtott pályázatunkról. Az okányi óvoda és a sarkadkeresztúri általános iskola felújítására összesen 183.008.642.- Ft támogatást biztosít. Ebből az összegből 102 millió forint fordítható a sarkadkeresztúri általános iskola felújítására, melyhez 5 % saját erőt kell rendelni. A beruházás az eredeti terveknek megfelelően két ütemben valósulhat meg, melynek pontos részletezése a közeljövőben megtörténik, ezt követően közbeszerzési eljárás veheti kezdetét.

● A két testületi ülés között támogatási szerződések előkészítése kezdődött meg az alábbi nyertes pályázatokat illetően:
- Sarkad-Sarkadkeresztúrt összekötő kerékpárút építésére vonatkozóan beruházás bruttó 162.001.338.- Ft, támogatás 153.901.271.- Ft, önerő 8.100.067.- Ft, ebből Sarkadkeresztúrra eső rész 685.539.- Ft.
- közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozóan beruházás bruttó 97.578.831.-Ft, támogatás 92.699.889.- Ft, önerő 4.878.942.- Ft, Sarkadkeresztúrra eső rész 44.736.305.- Ft, ebből önerő 2.236.815.- Ft,
- egészségügyi ellátás javítása érdekében beruházás bruttó 24.523.393.- Ft, támogatás 23.268.903.- Ft, önerő 1.254.490.- Ft.
- integrált közösségi színtér pályázat bruttó összege 24.174.743.- Ft, támogatás 19.763.277.- Ft, önerő 4.411.466.- Ft.

Miután a közbeszerzési eljárások befejeződnek, megkezdődhetnek a beruházások.

● A 16 települést érintő komplex belvízrendezési program a végkifejletéhez közeledik, jó hír, hogy az Önkormányzati Minisztérium a konzorcium kérelmére átvállalja az önerő 60 %-át. Így a településeknek az önerő 40 %-ával kell csak rendelkezni. Ez esetünkben azt jelenti, hogy megközelítőleg az 50 millió forintos beruházáshoz mindössze 2,8 millió forintot kell biztosítani.

● A két testületi ülés között folytatódott a közmunkaprogram, elsősorban a közterületek, az intézmények környékének ápolása, és fűnyírás adta a legtöbb feladatot. Emellett folytatódott a járdafelújítás, kisebb szakaszokban felújításra került a Táncsics utcai járda, a régi temetőhöz vezető járda egy-egy szakasza, valamint a Sport utcában keletkezett meghibásodások kijavítása. Jelenleg a Sugár utcában folyik új járdaépítés a Wesselényi és a Bem utca közötti szakaszon. Miután a nevelési és oktatási intézményekben megtörtént a ballagás, elkezdődhettek a halaszthatatlan karbantartási, felújítási munkálatok. Ennek keretében festés, mázolás, födémjavítás van folyamatban. Folyik a községháza udvarán lévő buszgarázs épületének tetőszigetelése, valamint a ravatalozó épületének belső felújítása, új burkolat készítése. A súlyosan megrongálódott útalapok kijavítása is elkezdődött.

                                                                               ******
Második napirendi pontként a képviselő-testület a napközi konyha működéséről szóló beszámolót hallgatta meg Diósi Károlyné élelmezésvezető előadásában a következők szerint:

Az étkezők korcsoportos megoszlása széles skálán mozog, magába foglalja az óvodás-, az iskoláskorú gyermekek étkeztetését, az aktív korú felnőttek, valamint az idősek meleg étellel való ellátását is. A napi háromszori étkezés az oktatási intézményekben, az Idősek Klubjában a kétszeri, a szociálisan rászorultak, a munkahelyi étkeztetésben résztvevők és az előfizetők étkeztetésében a korcsoportok törvényben meghatározott energia-, tápanyag-, vitamin-, és ásványi anyag szükségletének kielégítésére vonatkozó követelményeket a 80/1999. (XII.28.) GM-EÜM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A konyha 2006-ban történő felújítása, majd az ebédlő és kiszolgáló helyiségek 2008-ban befejezett akadálymentesítése óta megfelelő körülmények között történik az étel előállítás és egyben, a kiszolgálás is. Alapelv, hogy a nyersanyag és az elkészített étel, valamint a takarítási hulladék útja nem keresztezheti egymást. A felújítás során EU-s követelményeknek megfelelő belső elrendezést és kiegészítő helyiségeket alakíttattunk ki, lehetőséget adva a berendezések későbbi elhelyezésére és cseréjére is. A minőségbiztosítás ma már követelmény, hiszen a jó minőségű szolgáltatással bizalmat keltünk az étkezőkben, mellyel piaci részesedést szerezhetünk, ami későbbiekben bevétel növekedést eredményez. Napi kapcsolatban vagyunk az óvodával, az iskolával, az Idősek klubjával és természetesen az ebéd előfizetőkkel. Elmondható, hogy a napközi konyha az önkormányzat és tagintézményei, közoktatási intézmények, valamint civil és társadalmi szervezetek által szervezett eseményeken képviselteti magát, felkérések alapján magánszemélyek családi összejövetelit bonyolítja. A mindennapi étkeztetési feladatokat lehetőségeihez mérten maximálisan igyekszik teljesíteni. A személyi feltételek tekintetében a konyha dolgozói közül 1 fő szakács 2007. decembertől, módosított szerződéssel „prémium” éveit tölti, 4 fő állandó szakképzett személyzet dolgozik: 2 fő szakács, 1 fő konyhalány, 1 fő élelmezésvezető. Közhasznú munkavégző: 2 fő szakképzett szakács, napi 7 órában 1 fő szakácstanuló tölti nálunk nyári kötelező szakmai gyakorlatát. Elengedhetetlen a folyamatos és lehetőség szerint hosszabb távon alkalmazott közhasznú munkaerő alkalmazása a konyhai kisegítők és a takarítók munkakörének betöltéséhez. A Napközi Konyha a tevékenységéhez szükséges élelmiszereket több forrásból szerzi be. A beszerzés során jellemző és domináns a szállítási szerződéseken alapuló nagykereskedelmi vásárlás. A beszállítók köre folyamatosan, ütemezett áruszállítással biztosítja az optimális raktárkészlet fenntartását és így a pénzeszközök tartós lekötését nem eredményezi. Lehetőség nyílik a kedvező akciós ajánlatok kihasználására, a termékek minőségének összevetésére és gondos mérlegelés után a lehető legjobb minőségű termék, legkedvezőbb áron történő beszerzésére. A konyha főzőkapacitása 350 adagban van maximalizálva, jelenleg napi 200 adag étel készítése a jellemző, az óvodás és iskolás korcsoport étkezői létszáma a gyermeklétszám csökkenésével arányos, viszont az idősek körében egyre többen élnek az étkezési szolgáltatás lehetőségével. A nyári időszakban jellemző több év óta, hogy a tisztasági meszelés idejére az okányi napközi konyha látja el a sarkadkeresztúri étkezőket, együttműködésünk alapján a viszonosságra is sor került. Jelen pillanatban 2010. június 14-től a sarkadkeresztúri konyha látja el az okányi családsegítő és az óvoda étkezőit. (átlagosan 40 fő óvodás, és 50 fő felnőtt). A konyhához tartozó ebédlő közel 10 év óta biztosít lehetőséget társadalmi és civil szervezetek rendezvényeinek megtartására, családi összejövetelek megrendezésére, a munkahelyi étkeztetés és az iskolai menza lebonyolítására. 2008. évben akadálymentesítésre, a vizesblokk felújítására került sor a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzatának keretében a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési tanács támogatásával. Az érdeklődők magas száma, a rendezvények széles köre azt bizonyítja, hogy községünknek szüksége van az ebédlő által nyújtott szolgáltatásokra.
 

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem