SARKADKERESZTUR KÖZSÉG

2010.08.13

Májusi képviselő-testületi ülés

Az eredetileg kitűzött időpontban, május 20-án csütörtökön Sarkadkeresztúron került megtartásra a megyejárás rendezvény. A sportcsarnokban tartott ünnepséget ünnepélyes keretek között Nagy Mihály polgármester nyitotta meg. Beszédet mondott Tóth Imre térségi tanácsnok, majd a következő helyszín házigazdája, Balog Imréné Kamut polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.


A megnyitót követően a népes érdeklődő közönség Balogh Dorottya megye és településtörténeti előadását hallgathatta meg. Ezt követően a helyi művészeti iskola néptánccsoportja tartott bemutatót, majd Tomanek Gábor színművész vezetésével „Játszunk együtt” gyermekműsor következett. A jó hangulatú műsort a Jókai Színház színitanodájának zenés előadásával folytatódott. Ezt követően újra a helyiek következtek, Szilágyi Zoltánt és zenekarát, valamint Szappanos Gábornét láthatta, hallhatta és ünnepelte a közönség. Azok az érdeklődők, akik részt vettek a rendezvényen, szép élményekkel gazdagodva térhettek haza. Amíg a műsor zajlott, ünnepi képviselő-testületi ülésre került sor a Községháza tanácstermében, ahol a képviselő-testület tagjai tájékoztatókat hallgathattak meg a Békés Megyei Önkormányzat, illetve a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház tevékenységéről, működéséről, majd ezt követően közvetlen beszélgetést folytathattak a megyei tisztségviselőkkel és Dr. Kövesdi Józseffel, a Megyei Kórház orvos-igazgató főorvosával.

                                                                                        *******

A délután folyamán, 14 órai kezdettel tartotta soros ülését a képviselő-testület. Első napirendi pontként a polgármester jelentését tárgyalták meg, mely a következő volt:

● A két testületi ülés között hivatalos értesítést kaptunk az NFÜ-től arról, hogy az LHH program keretében egészségügyi létesítmények fejlesztésére benyújtott pályázatunkat elfogadták. A támogatás mértéke alacsonyabb az igényelt összegnél, 23.268.903.- Ft, de a célkitűzések ennek az összegnek a felhasználásával is megvalósíthatóak.

● A két testületi ülés között az önkormányzati miniszter elbírálta a kiegészítő állami támogatásért benyújtott soron kívüli igényünket, és kérelmünkre 5 millió forint kiegészítő támogatásban részesítette költségvetésünket. A két testületi ülés között az összeg megérkezett folyószámlánkra. Az ÖNHIKI-s támogatás elnyeréséért, első körben benyújtott
pályázatunkon az előzetes információk alapján hasonló nagyságrendű támogatásra számíthatunk.

● A két testületi ülés között előkészítettük az „Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat keresztúri programját. A településen működő valamennyi intézmény és az összes szervezet külön meghívót és részletes programot kapott annak érdekében, hogy minél szélesebb körben lehetővé tegyük a részvételt. Emellett a településen lévő valamennyi ingatlan postaládájába eljuttattuk a rendezvény programját.

● A két testületi ülés között befejeződött a határon átnyúló értékteremtő együttműködés pályázat következő állomásának, a cséffai találkozónak az előkészítése. Előre láthatólag 25 általános iskolás gyermek, kísérőkkel, és 20 felnőtt fogja képviselni településünket ezen a rendezvényen. A delegáció összetétele a pályázatban rögzítetteknek megfelelően került összeállításra.

● A két testületi ülés között folytatódott a közmunkaprogram, elsősorban a közterületekre és az intézmények környékének ápolása, fűnyírása, virágok kiültetése volt a feladat. A rendkívüli csapadékos időjárásra tekintettel folyamatosan ellenőriztük a település csapadékvíz elvezető rendszerét. Említésre méltó fennakadások nem voltak, a védelmi készültség semmilyen fokozatát nem kellett elrendelni. A külterületeken azonban ennél súlyosabb a helyzet, a talaj telítődött és nagy területeken vannak vízállások. A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat a gyűjtőcsatornákat folyamatosan szivattyúzza: Wimer, Sziget, Szeles, Peckes, Hosszúfok.
A megkezdett járdaépítések közül teljes egészében befejeződött a Wesselényi utcában elkezdett munka, és néhány napos munka maradt a Szélső utcában. A folyamatos munkavégzést a kedvezőtlen időjárás hátráltatta.

                                                                                        ******
Második napirendi pontként a képviselő-testület a 2009. évi gyermekvédelmi beszámolót tárgyalta meg Ruzsa Adrienn gyermekjóléti, Nagy Sándorné családsegítő és Bakucz Péter gyámhatósági ügyintézők képviseletében.

A Gyermekjóléti Szolgálat feladata:

● A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, preventív családgondozás
● A gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
● A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása
● Örökbefogadásnál közreműködés, vizsgálni és feltárni az örökbefogadási szándékozók körülményeit
● Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására (védelembe vételre, ideiglenes elhelyezésre, nevelésbe vételre)
● Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó és segítő tanácsadás megszervezése
● Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás, támogatásokról való tájékoztatás, információadás
● Családlátogatás, védelembe vett gyerekek és családjukkal való kapcsolattartás

A jelzőrendszer tagjai:
● Védőnői, háziorvosi szolgálat
● Közoktatási intézmények- óvoda, iskola
● Rendőrség, bíróság, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat
● Gyermekvédelmi intézmények- TEGYESZ
A Gyermekjóléti Szolgálat együttműködése a jelzőrendszer tagjaival jó volt. Minden második hónapban, illetve aktuális probléma esetén azonnal esetmegbeszélés keretében találkoztunk. Ezen megbeszéléseken az aktuális problémák, nehézségek kerültek megbeszélésre egy-egy adott eset kapcsán, a megoldás lépéseinek közös kidolgozásával.
A 2009. évi iskolai gyermekvédelmi felelős és családsegítő munkáról:
1./ A tagintézményben tanuló diákok száma: 116 fő
Ebből hátrányos helyzetűnek ítélt tanuló: 80 fő
Halmozottan hátrányos helyzetűnek ítélt: 30 fő

2./ Az iskolában működő rendszeres szabadidős programok száma: 4. Ezek a következők: tömegsport, néptánc, számítástechnika, énekkar.

3./ Az észlelt problémák száma összesen: 29
Ebből:
- tanulási és/vagy magatartási problémák: 12
- sajátos nevelést igénylő tanulók száma: 17

4./ Családlátogatások: A gyermekvédelmi munka során szoros, mindennapi kapcsolatot van fenntartva az osztályfőnökökkel, pedagógusokkal, akik tájékoztatnak a családlátogatások során észlelt problémákról. Ezek a családok újból fel vannak keresve és a szülőkkel együttműködve, próbáljuk megoldani a felmerült problémákat. Az elmúlt évben 4 családnál merültek fel problémák.

5./ Napi kapcsolatban állunk a gyermekjóléti szolgálattal, az elmúlt évben közösen végeztük a családlátogatásokat. Rendszeresen konzultálunk a felmerült problémákról. Az együttműködésünket nagyban segíti, hogy a védőnő a gyermekjóléti szolgálat vezetője.

6./ Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az óvoda gyermekvédelmi felelősével.

7./ A pedagógusok javaslatára az elmúlt évben a Pedagógiai Szakszolgálathoz 7 tanulót, a Békés Megyei Humán Fejlesztési Központba 7 tanulót küldtünk a szülők beleegyezésével.

8./ Családsegítő munka során az elmúlt évben több alkalommal –felkérésre- környezettanulmány készítésben működtünk közre.

9./ A településen jól működik a jelzőrendszer, jó kapcsolatot alakítottunk ki a gyermekjóléti szolgálat munkatárásával, az intézmények vezetőivel és a rendőrséggel. A felmerülő problémákról azonnal tájékoztatjuk a jelzőrendszer tagjait, és késedelem nélkül intézkedünk a megoldásukról. Nagyon jó együttműködési kapcsolat alakult ki Ruzsa Adrienn védőnővel, és szakmai szempontból sajnálom átmeneti távozását. Remélem az új helyettes védőnővel is sikerülni fog hasonló kapcsolat kialakítása.
A helyi Gyámhatóság, illetékesség szempontjából továbbra is Sarkad Város Gyámhivatalához tartozik. A gyámhatóság a polgármesteri hivatalon belül működik, vezetője Sarkadkeresztúr Község Jegyzője, mint I. fokú Gyámhatóság, rajta kívül érintett hivatalon belül egy gyámügyi ügyintéző. A településen társszervként működik a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat.

1.) A település demográfiai mutatói:
0-14 éves 182 fő
0-18 éves 275 fő
19-60 éves 1064 fő
61-120 éves 402 fő
Ahogyan az adatokból kitűnik a gyámhatósági-gyermekvédelmi munka során statisztikai számadatként 275 fő gyermek az, aki a településen érintett lehet, valamiféle üggyel kapcsolatban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2009. évre vonatkoztatva átlag 170 gyermek részesült, párosítva az évente két alkalommal nyújtott pénz-beli támogatással (5.800.- Ft/gyermek/alkalom).

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2009. évben négy esetben történt támogatás megítélés a Képviselő-testület részéről – két esetben pénzbeni ellátás – két esetben pedig természetbeni ellátást biztosított az Önkormányzat. Nyári gyermek-étkeztetés: településünkön 55 gyermek volt érintett – állami támogatásként e célra fordított pénzösszeg: 1.098.900.- Ft. Önkormányzat részéről önrész vállalási kötelezettség nem volt.

Mindenki ebédel pályázat – a két fél (támogató-támogatott) megállapodása alapján: 2009. évre vonatkozóan minden hétvégére gyermekenként 1-1 adag , a tavaszi- és téli szünetre naponta 1-1 adag, a nyári szünetre pedig a hétvégén kívül naponta további 1-1 adag élelmiszertámogatást biztosított az alapítvány a pályázatban részesült gyermekek számára. A pályázatban 20 gyermek volt érintett. A támogatás vissza nem térítendő – természetbeni adomány. Az Önkormányzat pályázati önrésze – 150.000.- Ft volt.

A képviselő-testület a beszámolót elfogadta.
 

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem