SARKADKERESZTUR KÖZSÉG

2010.08.13

Márciusi képviselő-testületi ülés

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. március 25-én tartotta. Első napirend keretében a képviselő-testület a polgármester jelentését hallgatta meg a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között tett intézkedésekről.


A két testületi ülés között történt fontosabb események és döntések:
● A két testületi ülés között a képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően március 12-én megtartásra került a március 15-ei ünnepség. A zord idő ellenére szép számmal vettek részt érdeklődők a rendezvényen, mely az előre meghirdetett program szerint zajlott.

● A két testületi ülés között folytatódott a HURO pályázat végrehajtása, március 31-én népes cséffai delegáció érkezése várható.

● A két testületi ülés között a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége február 26-án, Rákoskeresztúron tartotta meg elnökségi ülését és közgyűlését.
Napirendek voltak: 2009. évi zárszámadás, 2010. évi költségvetés, 2010. évi munkaterv, a „Keresztúriakért Emlékérem” adományozása, tisztújítás, valamint a XI. találkozó előkészítése.

2009. évben 10.326.154.- Ft volt a szövetség bevétele, és 280.509.- Ft pénzmaradvánnyal sikerült zárni az évet.
A 2010. évi költségvetését a szövetség 5.925.122.- Ft-tal hagyta jóvá.
Az elfogadott munkaterv szerint az elnökségi és közgyűlés április 21-én Székelykeresztúron, augusztus 7-én Székelykeresztúron kerül megtartásra, míg elnökségi ülésre november 5-én Murakeresztúron kerül sor.

A közgyűlés úgy határozott, hogy 2010-ben 2 db „Keresztúriakért Emlékérmet” ad ki. A négy jelölt közül titkos szavazással választott. A döntés értelmében, 2010-ben Bárdos János Balatonkeresztúr volt polgármestere, és Benyovszky Lajos Székelykeresztúr volt polgármestere részesül kitüntetésben.
A tisztújítás keretében a szövetség közgyűlése az alapszabálynak megfelelően új alelnököt választott Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere személyében (minden évben a rendező település polgármestere tölti be a tisztséget).

● A két testületi ülés között a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete március 6-án a napközi konyha ebédlőjében színvonalas Nőnapot tartott, melyen részt vett a polgármester és köszöntötte a jelenlévőket.

 

● A két testületi ülés között közmunkásaink befejezték a Wesselényi utca útalap felújítását. A felújítással minden évszakban és minden időjárási körülmények között járható lesz a Wesselényi utca. Ugyancsak a Wesselényi utcában felújították a csapadékvíz elvezető rendszert és jelenleg bontott járdalapokból folyamatban van egy kétsoros járda építése. A közmunkaprogramnak megfelelően tervszerűen végezzük a pályázatban szereplő csapadékvíz elvezető rendszerek felújítását és a közterületek karbantartását. Megkezdődött a parkosítás, a virágok kiültetésével. A jó idő beálltával folytatódni fog a járdaépítés a Sugár, a Damjanich és a Szélső utcában is


                                                                                 *****
A második napirendi pont keretében a képviselő-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és az adóbevételi terv teljesítéséről szóló beszámolókat tárgyalta meg.

A 2009. évi költségvetésről szóló rendeletben a kiadási főösszeget 344.451.359.- Ft-ban, a bevételi főösszeget 342.736.107.- Ft-ban hagyta jóvá a képviselő-testület.

A 2009. évi adóbevételek alakulásáról:

ezer forintban
Adónem megnevezése                          Éves előírás    Tényleges bevétel    Teljesítés %
Kommunális adó                                         5.174                     4.645                         89,8
Iparűzési adó                                               5.795                      5.055                         87,2
Gépjárműadó                                               4.987                     4.433                         88,9
Késedelmi pótlék                                                 -                         453                               -
Ö s s z e s e n :                                          15.896                   14.586                         91,8

Adókivetések, adózók köre:

I. Gépjárműadó:
- Feldolgozott kivetések száma: 480 db
- Nem kedvezményes gépjármű 250 db
- kedvezményes gépjármű 168 db
- m e n t e s gépjármű (mozgáskorl.) 62 db

- Gépjármű fajta szerinti csoportosításban:
- személygépjármű: 379 db
- tehergépjármű: 21 db
- motorkerékpár: 18 db
- pótkocsi: 49 db
- utánfutó: 13 db
Gépjármű összesen: 480db
Gépjármű adóztatás módja:
- önsúly + raksúly 50 %: 83 db
- teljesítmény alapján. 397db
II. Kommunális adó:
- Feldolgozott kivetések száma: 784 db
- Adótárgy jellege:
- építmény: 770 db
- telek: 14 db
- Használat típusa:
- tulajdonos: 780 db
- bérlő: 4 db

III. Helyi iparűzési adó:
A benyújtott bevallások feldolgozása határidőre megtörtént. 2008. évre bevallott adó összege: 5.794.800.- Ft.
Adófizetők köre: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők.

A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem