SARKADKERESZTUR KÖZSÉG

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő
2015. március 1-jétől hatályos változásokról


 

2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe kerül.

 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
 - Alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
-  Időskorúak járadéka,
 - Alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás
 - Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

 

A járási hatáskörbe kerülő aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
 - A foglalkozást helyettesítő támogatás (a továbbiakban: FHT)
 - Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre válik jogosulttá)
1. Az FHT szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl – nem várható változás
2. Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, még a jegyzőnek kell felülvizsgálnia, 2015. január 1. és február 28. között, a „szociális törvény” 2015. március 1-jétől hatályos rendelkezései alapján.

 

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:
 - Amennyiben a felülvizsgálat során az FHT-ra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak:
                   - A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
                  - A „Szociális törvény” február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja  szerinti személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerint jogosultak)
 - A törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak:
                 - A „Szociális törvény” február 28-ai szabályai szerint egészségkárosodottak  és
                  - A 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.


Az FHT iránti kérelem, a foglalkoztatás megszűnését követően a Munkaügyi Kirendeltségen történő jelentkezés alkalmával nyújtható be elsődlegesen.


Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás iránti kérelem a járási hivatal székhelyén (5720 Sarkad, Szent István tér 7.), illetve az ügysegédi ügyfélfogadások alkalmával a településeken – az önkormányzati hivatalok közreműködését sem kizárva – nyújthatók be.


                                                                                      Sarkadi Járási Hivatal
 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása

 


 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 27-én tartott zárt ülés keretében döntött a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról.

 

Sarkadkeresztúr Közsében 8 fő "A" tipusú pályázatot támogat, 5.000.- Ft/fő/hó összeggel.

 

Benyújott pályázat elutasításra nem kerül.

 

 

2014.02.05

Babakötvényt a Kincstárból

2013. december 2-től vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól eltelt időszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek születését követően. A Start letéti-számlán elhelyezett életkezdési támogatás összege nem egészíthető ki további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a mindenkori infláció mértékével. A szülőknek lehetőségük van azonban arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át és azokat a Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidő végéig. Erre a számlára a szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek be forint összegeket.

A szülők, a törvényes képviselők és a hozzátartozók a 2006. január 1. előtt született gyermekek részére is nyithatnak – egyszeri, 25.000 forint befizetése mellett – Start-értékpapírszámlát. Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a számlavezetés díjmentes, illetve bármekkora forint összeget be lehet fizetni a gyermek javára, amely készpénzben, átutalással, bankkártyás fizetéssel is megtehető bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítő szerződés birtokában a Kincstár WebKincstár forgalmazó csatornáján keresztül. A magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft további állami kamattámogatás jár.
A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól.

A kedvező feltételek miatt a szülőknek érdemes megfontolniuk, hogy a korábban banknál vezetett Start-számlákat átvigyék a Kincstárhoz. Első lépésként az ügyfélnek a Kincstár valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán – a gyermek nevére – Start-értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ügyintéző által rendelkezésre bocsátott nyomtatványt – kitöltés után – az ügyfélnek a korábbi számlavezetőhöz kell benyújtania, és ezen nyomtatvány alapján a számlavezető a nála vezetett Start-számla megszüntetésével egyidejűleg az addig összegyűlt összeget a kincstári Start-értékpapírszámlára átutalja. A Kincstárhoz érkezett összeg ezt követően külön rendelkezés nélkül automatikusan befektetésre kerül a gyermek születési évének megfelelő sorozatú Babakötvénybe.

 

A Start- értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentumok:
• a szülő (vagy a gyermek törvényes képviselőjének) személyazonosító kártyája/igazolványa, és – ha van – lakcímkártyája,
• a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (amennyiben rendelkezésre áll), vagy arról szóló hivatalos igazolás,
• gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
• annak a szülőnek az egyetértő nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják.

A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos bővebb információért hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (06-1-452-2900), látogasson el a Kincstár honlapjára (www.allamkincstar.gov.hu), vagy keresse személyesen a Magyar Államkincstár Békés megyei állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:
- 5600 Békéscsaba, Dózsa György út 1.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, kedd, csütörtök: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-18:00
Péntek: 08:00-14:00
- Telefon: (06-66) 447-344. Fax: (06-66) 447-174.
- Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
- E-mail: api.bek@allamkincstar.gov.hu
 

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

 

Regionális pénzügyi forrásból Mezőgyán, Sarkad és Sarkadkeresztúr települések a közösségi közlekedés fejlesztésére összességében 90.209.039 forint támogatást nyertek el. A Dél-Alföldi Operatív programból nyertes DAOP-3.2.1/B-09-2010-0001 azonosító számú pályázat költségvetése 94.956.884 forint, a támogatás mértéke 95%.


Ez a forrás biztosítja a pályázat előkészítését, tehát a tervek elkészítését, az engedélyek beszerzését, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint a kötelező nyilvánosság biztosítását, a könyvvizsgálat elvégzését, illetve a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés költségeit. A fejlesztés azt jelenti, hogy a buszöblök méretezése a járművekhez igazodva készül el megfelelő teherbírással, a peronok akadály mentesítve lesznek és a járdakapcsolatok is elkészülnek, megkönnyítve a babakocsik és kerekes székek közlekedését. A buszmegállókban új várók, padok is létesülnek.
Mezőgyán esetében 5 pár buszmegálló újul meg. A község a konzorcium tagjaként 19.683.979 forintos beruházást valósít meg 18.699.780 forint támogatással. A fejlesztéssel érintett helyszínek: Nagygyanté, Alkotmány u. 10. szám előtti, Mezőgyán, Széchenyi út 51. szám előtti, Mezőgyán, Árpád út 40. szám előtti, Mezőgyán, Szalontai út 46. szám előtti valamint Mezőgyán, Kossuth u. 60. szám előtti buszmegálló pár.
Sarkadon 5 pár buszmegálló újul meg. A város a konzorcium tagjaként 30.536.593 forintos beruházást valósít meg 29.009.763 forint támogatással. A kivitelezést a városi tulajdonú Podeszt Kft végzi. A fejlesztéssel érintett helyszínek: Gyulai út 119. szám előtti, Sarkadkeresztúri út 23. szám előtti, Anti út Sportpálya és piac előtti, Anti út 17. szám előtti illetve az Anti út 1/b. és 14. szám előtti buszmegálló pár.
Sarkadkeresztúr községben 44.736.312 forint értékben valósul meg a beruházás, melyhez 42.499.496 forint támogatást sikerült elnyerni. A községben 5 pár buszmegálló újul meg A fejlesztéssel érintett helyszínek: a Rákóczi F. u. és Vasút u. kereszteződésben található, Vörösmarty út 7. és 12. szám előtti, Vörösmarty út és Bartók B. u. kereszteződésében, Kisnyék Okányi u. 5. szám előtti, valamint a Rákóczi F. u. 66. és 69. szám előtti buszmegálló pár.


 

Dr. Navracsics Tibor Békés megyében

Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott hivatalában fogadta dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettest, közigazgatási és igazságügyi minisztert. A kormánymegbízott bemutatta a miniszternek a hivatal munkáját. A találkozóra a közvetlen alkalmat az adta, hogy a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon gyermekbarát meghallgató szobát adtak át.


 

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon átadták azt a helyiséget, amelyben koruknak megfelelő körülmények között, a lehető legkíméletesebben lehet meghallgatni bűncselekmény sértettjévé vagy áldozatává vált gyermekeket. A gyermekbarát meghallgató szobák megfelelő felszereltséggel és kötelező használat mellett nagymértékben csökkenteni tudják a gyermekeket az eljárás során érő traumákat – hangsúlyozta dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, aki a rendezvény alkalmából Békéscsabára látogatott. Egy Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumi rendelet értelmében 2014-ig minden megyei rendőr-főkapitányságon kötelező létrehozni gyermekbarát meghallgató szobákat, ahol lehetőség van kép- és hangfelvétel készítésére, amit bizonyítékként a későbbi eljárás során fel lehet használni. Emellett a rendőrség köteles minden 14. életévét be nem töltött gyermeket gyermekbarát meghallgató szobában meghallgatni.
Az átadás alkalmából Erdős Norbert a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja méltatta a kormányzati kezdeményezést és azt az összefogást, amelynek köszönhetően a meghallgató szobába játékok, valamint korszerű technikai eszközök kerülhettek. A rendezvényen dr. Polyák Zsolt r. ezredes azt hangsúlyozta, hogy a megyei főkapitányságon 2002 óta az állomány vizsgálatát, ellátását végző pszichológus munkáját bűnügyi pszichológus is segíti, ami jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a lelki traumát átélt gyermekek a rendőrségi eljárás során segítséget kapjanak rossz élményeik feldolgozásához.

A gyermekbarát meghallgató szoba átadását követően Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott hivatalában fogadta dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettest, közigazgatási és igazságügyi minisztert. Felek előbb a kormánymegbízott irodájában egyeztettek az ország és a megye közéletének aktualitásairól, majd a kormányhivatal Tomcsányi-termében kibővített találkozóra is sor került. Ezen a kormánymegbízotton kívül részt vettek a kormányhivatal főigazgatója, igazgatója és főosztályainak vezetői is. A közvetlen hangulatú megbeszélésen a kormánymegbízott bemutatta a miniszternek a hivatal munkáját, majd a főosztályvezetők vették át a szót, akik röviden beszámoltak főosztályaik legfontosabb aktuális ügyeiről.


 

1 2 3 4 5 6

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem