SARKADKERESZTUR KÖZSÉG

Hírek


Sarkadkeresztúr és Kötegyán Községek Önkormányzatának képviselő testületei, valamint polgármesterei személyemet választotta a települések jegyzői posztjára. Munkámat 2013. január 1. napjától kezdtem meg.


Ettől az időponttól gyakran találkozhatnak velem községi rendezvényeken, illetve akinek elintézendő dolga akad, azzal munkaidőben, Sarkadkeresztúron és Kötegyánban. Tizenhat évvel ezelőtt, 1997-ben a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalban kezdtem el közigazgatási pályafutásomat. A Közigazgatási Hivatalban az okmányirodák létrehozásában, majd felügyeletében működtem közre. Pályafutásomat 2005-től a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatánál, folytattam, mint jegyző. Nagyon sok mindent és sok embert kell megismernem ahhoz, hogy megfelelő helyismerettel rendelkezzem és szakmai tudásomat a település számára a leghasznosabban, tudjam kamatoztatni úgy, hogy a mindenkori politikai helyzetnek megfelelően a lehető legjobb helyzetbe kerüljenek a községek. Kérem, ebben legyenek a segítségemre. Szeretnék a települések ügyes bajos dolgaiba bekapcsolódni, szeretném, ha a problémáikat megosztanák velem, azokkal bátran keressenek fel. Hiszen csak akkor lehet egy problémát megoldani, ha arról tud az ember. A jegyzői munka másik szelete az önkormányzati működés. Kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a pályázati lehetőségek megismerésére és kihasználására. A legfontosabb, hogy az erőforrások figyelembe vételével, a területi lehetőségeket kihasználásával a községek bevételi forrásokhoz jussanak.
A céljaim között szerepel egy olyan biztonságos gazdálkodás megteremtése, mely Sarkadkeresztúrnak és Kötegyánnak, valamint intézményrendszerüknek a nyugodt működését biztosítja. Kiaknázni azokat az erőforrásokat, melyek ezt a típusú gazdálkodást segítik, segíthetik. További céljaim között szerepel az, hogy a Hivatal emberközpontú szolgáltató szervezet legyen, a kialakított protokoll szerint működjön, kihasználva a kistelepülési lét előnyeit, ugyanakkor a határidők betartása mellett magas szintű szolgálást nyújtson. Mint jogalkalmazó, a legtöbb esetben – a jegyzőnek ugyanis a legtöbb hatásköre államigazgatási – döntést kell hoznia. Valószínű, hogy lesznek olyan döntések amelyek, valamely az ügyben érintett félnek nem lesz kedvező, de ez a jegyző munkájának a része, illetve a döntések – hatósági ügyek – jellemzője. Egyet azonban minden tisztelt lakosnak megígérhetek, munkámban kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályoknak kívánom magam alárendelni!
Napi munkámat a következetesség és az igazságosság, az, ami vezérli. Ezen a területen jó kapcsolatot szeretnék kialakítani a Községek civil szervezeteinek képviselőivel, az intézményvezetőkkel, valamint a környező települések képviselőivel. Ismerve a községek adottságait, jelenlegi helyzetét - szakmai felkészültségemmel – a testületek, valamint a polgármesterek támogatásával egy felkészült és szakképzett hivatali apparátus segítségével biztos vagyok abban, hogy a községeknek és polgárainak javát fogom szolgálni.
                                                                    Tisztelettel: Dr. Tóth Albert jegyző
 

2013.02.18

Tisztelt Adófizetők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyi adók pótlékmentesen március 18-ig fizethetők be. Ezen időpontig az éves adó 50 %-a fizetendő be kötelezően!


A településen alkalmazott adómértékek:
- kommunális adó 4.000.- Ft/év
- iparűzési adó 1,2 %.
- gépjárműadó: az érvényben lévő gépjárműadó
törvény szerint.
 

2013.02.18

 

 

Tisztelt Adózó!

- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról Ön dönthet.

Községünkben működik
- „Sarkadkeresztúrért Közalapítvány”.
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek a közalapítványt nevezze meg.
Adószám: 18383977-1-04
***
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról Ön dönthet. Községünkben működik
- „Polgárőr Egyesület”.
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek egyesületünket nevezze meg.
Adószám: 18370061-1-04
***
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról Ön dönthet. Községünkben működik
- „Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért Alapítvány”.
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek alapítványunkat nevezze meg.
Adószám: 18393093-1-04
***
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról Ön dönthet. Községünkben működik
- a Sarkadkeresztúri „Törpicur” Alapítvány.
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek alapítványunkat jelölje meg.
Adószám: 18393859-1-04

***

- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról Ön dönthet. Községünkben működik
a Sarkadkeresztúri Sportegyesület.
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek egyesületünket jelölje meg.
Adószám: 18376067-1-04

***

- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról Ön dönthet. Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek a Keresztúr Nevű Települések Szövetségét jelölje meg.

Adószám: 18775150-1-14

A Sarkadi Járási Hivatal tájékoztatása szerint Seprenyi Zoltán a járási hivatal ügysegédje, mint ügyintéző településünkön, keddi napokon 12.30-16.00 óráig található meg a hivatalunk 8. számú irodájában.


Az ügysegéd a hivataltól átvett feladatokban, elsősorban szociális ügyekben áll a lakosság rendelkezésére (közgyógyellátás, hadigondozotti, ápolási díj, akadálymentesítési feladatokban, időskorúak járadékában, lakcímügyekben).

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ


által igénybe vehető ellátások szakrendeléseinek időpontját a www.szakrendelo-sarkad.hu honlapon tekinthetik meg.

A képviselő-testület a szennyvízcsatorna hálózat megépítésének lehetőségét keresve találta


meg a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében társadalmi egyeztetésre megjelent DAOP-5.2.1/C-11. 2000 lakosérték alatti települések szennyvízkezelésének fejlesztése című pályázatot. A pályázat benyújtásához szükséges a saját erő meglétének az igazolása. A saját forrás előteremtésének lehetőségét a víziközmű társulat megalakítása biztosítja. A településen – első ütemben a központi belterületen – megindult a szervezőmunka, szeptember végére a szervezettség 68,42 %-os volt, azóta ez a szám tovább nőtt. Ezzel megnyílt annak a lehetősége, hogy községünkben megalakítsuk a Társulatot, hiszen a 2/3-os (66,7 %) küszöböt meghaladtuk. Ugyanakkor a társadalmi egyeztetést követően a pályázat még a mai napig nem került kiírásra. A lakosság összefogása azt eredményezte, hogy bármelyik pillanatban hivatalosan megalakítható a Víziközmű Társulat, és ezzel megteremtődött a pályázat benyújtásának lehetősége. A beruházás akkor indítható, ha a kiírandó pályázaton sikerrel veszünk részt.

1 2 3 4 5 6

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem