SARKADKERESZTUR KÖZSÉG

Hírek

A Sarkadi Járási Hivatal tájékoztatása szerint Seprenyi Zoltán a járási hivatal ügysegédje, mint ügyintéző településünkön, keddi napokon 12.30-16.00 óráig található meg a hivatalunk 8. számú irodájában.


Az ügysegéd a hivataltól átvett feladatokban, elsősorban szociális ügyekben áll a lakosság rendelkezésére (közgyógyellátás, hadigondozotti, ápolási díj, akadálymentesítési feladatokban, időskorúak járadékában, lakcímügyekben).

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ


által igénybe vehető ellátások szakrendeléseinek időpontját a www.szakrendelo-sarkad.hu honlapon tekinthetik meg.

A képviselő-testület a szennyvízcsatorna hálózat megépítésének lehetőségét keresve találta


meg a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében társadalmi egyeztetésre megjelent DAOP-5.2.1/C-11. 2000 lakosérték alatti települések szennyvízkezelésének fejlesztése című pályázatot. A pályázat benyújtásához szükséges a saját erő meglétének az igazolása. A saját forrás előteremtésének lehetőségét a víziközmű társulat megalakítása biztosítja. A településen – első ütemben a központi belterületen – megindult a szervezőmunka, szeptember végére a szervezettség 68,42 %-os volt, azóta ez a szám tovább nőtt. Ezzel megnyílt annak a lehetősége, hogy községünkben megalakítsuk a Társulatot, hiszen a 2/3-os (66,7 %) küszöböt meghaladtuk. Ugyanakkor a társadalmi egyeztetést követően a pályázat még a mai napig nem került kiírásra. A lakosság összefogása azt eredményezte, hogy bármelyik pillanatban hivatalosan megalakítható a Víziközmű Társulat, és ezzel megteremtődött a pályázat benyújtásának lehetősége. A beruházás akkor indítható, ha a kiírandó pályázaton sikerrel veszünk részt.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk megkezdte az új Temető Nyilvántartó Könyv vezetését.

Tovább olvasom...

Községünkben 2010. október 3-án megtörtént a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzatok választása. Az eredmények a következőképpen alakultak:


 


Képviselők:
 

N é v Szavazat összesen
Balogh Csaba 108
Baracsi Marianna 380
Bakosné Tóth Irma 396
Czégény Lajos 231
Deák Imre 259
Deák Károly 116
Hegedűs Géza 139
Hunyadyné Cserge Mária 404
Kovács István 82
Megyesi Tibor 581
Nagy Mihály 196
Nagy Sándorné 79
Nagy Zoltán 202
Nagyné Nagy Katalin 72
Orodán Istvánné 334
Pappné Fazekas Anikó 158
Petri György 210
Dr. Szatmári László 498
Száva Zoltán Ágostonné 106
Tóth László András 320

 

Polgármesterek:

Bakucz Péter 712
Kreidl Béla 23
Nagy Mihály 220

 

Román Kisebbség:
 

Patkás János 33
Patkás Jánosné 31
Bakos Istvánné 25
Kóra Sándor 21

 

Szlovák Kisebbség:

 

Petka Sándor 8
Hajdú Róza 3
Andó János 9
Szabó Mózesné 10
Vidó János 9

 

Cigány Kisebbség:
 

Molnár Józsefné 12
Nagy Ferenc 15
Keresztesi István 13
Lovas Lászlóné 14

 

 


 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. augusztus 246-án tartotta.
Elsőként a képviselők a polgármester jelentését hallgatták meg a lejárt határidejű határozatok, valamint a két testületi ülés között hozott intézkedésekről.


● A két testületi ülés között a HURO 2007-2013. pályázat végrehajtása a finiséhez érkezett. A pályázati forrás felhasználásával:
- megújult a település honlapja, melyen a többszörösére bővített tárhelyeknek köszönhetően sokkal több anyagot tudunk a nagyközönség elé tárni. A honlap nem csak mennyiségi javuláson ment keresztül, hanem minősége és külső megjelenési formája is sokat javult. Az új honlapon
befejeződtek az utolsó simítások és szeptember 1-jétől az érdeklődők rendelkezésére áll.
- tükörprogram szerűen megvalósultak a falunapok Sarkadkeresztúron is és Cséffán is. A pályázati kiírás értelmében a sarkadkeresztúri falunapon felléptek a cséffai amatőr egyesületek, míg a cséffai falunapon két sarkadkeresztúri amatőr csoport lépett fel. Óriási eredménynek könyvelhetjük el, hogy a mai nagyon nehéz gazdasági helyzetben 100 %-os Európa Uniós finanszírozással színvonalas falunapot rendezhettünk, úgy, hogy az önkormányzat költségvetéséből erre egy fillért sem kellett fordítani. A falunap megrendezése kapcsán nem csak a jól sikerült rendezvénynek örülhetünk,
hanem a rendezvénytér infrastruktúráját is sikerült ugyanebből a forrásból tovább fejlesztenünk. A rendelkezésre álló keret fedezetet nyújtott arra is, hogy a későbbi rendezvények megtartásához egy fix kapcsolószekrény legyen kiépítve. Így a jövőben a színpad áramellátása a rendezőknek térítésmentesen rendelkezésre áll. Az egyszeri beruházás értéke 460.000.- Ft. Sikerként könyvelhetjük el ismét, hogy a falunapon fellépő együttesek közül újra megismerkedhettünk olyan új produkciókkal, amit helyben élő sarkadkeresztúriak adtak elő.
A falunapok egyik legnagyobb sikerének könyvelhetjük el azt, hogy nagyon sok olyan helyi produkció került az évek során felszínre, melyeket összerakva egy egész délutánt és estét kitöltő műsor is összeállítható lenne. Bővültek a technikai felszerelések, most már saját színpaddal rendelkezünk, a sportcsarnokban zajló programokhoz pedig 500 db műanyag szék áll rendelkezésre.
- a nyár folyamán lezajlott a pályázat által finanszírozott gyermekprogramok döntő többsége. Tükörprogram szerűen egynapos kiránduláson vettek részt a cséffai és sarkadkeresztúri gyerekek Romániában, majd azt követően Magyarországon. Ugyancsak tükörprogram szerűen két egyhetes gyermektábort szerveztünk a cséffai és a sarkadkeresztúri gyerekek Bihar megyében, és két egyhetes tábort Békés megyében. A gyermekprogramokon több mint 80 gyerek vett részt úgy, hogy a pályázat fizette az utazást, étkezést és a szállást. A szülőknek csak a zsebpénzről kellett gondoskodni. A kirándulások és a táborozások során csoportjaink eljutottak a Medve-barlanghoz, a biharfüredi hegytetőre, Félixfürdőre, megismerhették Nagyvárad szépségeit, megismerhették a Sebes-Körös hágóit. Kikapcsolódhattak a gyulai strandon, megnézték a Szarvasi Arborétumot, hajókiránduláson vettek részt a Körösön, megismerkedtek Gyula város és a környék nevezetességeivel. A táborok és a kirándulások során szoros barátságok kötődtek a gyermekek és a nevelők között. A gyermekprogramokból két egynapos kirándulás szeptemberre maradt.
- ugyanennek a pályázatnak a finanszírozásával elkészültek a kiadványok, melynek első példányait a képviselő-testület tagjai ez alkalommal meg is tekinthetik.
- megtörtént az eszközbeszerzés és a pályázati keretből 1 db laptop és 1 db projektor került beszerzésre.
- szintén tükörprogram szerűen Cséffán és Sarkadkeresztúron is sor került a közszféra, a vállalkozók és üzletemberek, valamint a civil szféra találkozójára.
Összességében a felnőttekkel és a gyerekekkel együtt ez a határon átnyúló program több száz embert mozgatott meg.

● A két testületi ülés között, július 17-én a Gyulai Kempingben ismét megrendezésre került a már hagyományos Román Gasztronómiai Fesztivál. A résztvevő 32 csapat között ott láthattuk a sarkadkeresztúriakat is.

● A két testületi ülés között július 17-18-án került megrendezésre a PROHUN tereprally országos bajnokság gyulai futama. A versenypályák úgy lettek kijelölve, hogy sarkadkeresztúri területeket is érintett. A legjobb nézőpontok Kisnyéken, a Sugár utca végén voltak, ahol több százan tekintették meg az izgalmas versenyt. A nézők között nemcsak az autóssport szerelmeseit fedezhettük fel, hanem azokat az érdeklődőket is, akik élőben nagyon ritkán tudnak részt venni ilyen típusú versenyeken.

● A két testületi ülés között megtartásra került a XI. Keresztúr Nevű Települések Találkozója Székelykeresztúron. A fesztiválon 22 fős sarkadkeresztúri delegáció vett részt saját költségen. A rendezvény a hagyományoknak megfelelően zajlott és színvonalas programok közepette tovább erősödött a Keresztúrok együttműködése. Összesen 21 Keresztúr nevű település küldte el delegációját. A rendezvény egyik legszebb pillanata volt az, amikor átadásra kerültek a Keresztúriakért kitüntető díjak, a két kitüntetett: Bárdos János Balatonkeresztúr egykori polgármestere, valamint Benyovszky Lajos Székelykeresztúr egykori polgármestere részére. A rendezvény alkalmából ülésezett a Keresztúr Nevű Települések küldöttségének közgyűlése, ahol a résztvevők úgy döntöttek, hogy a legközelebbi találkozó 2011 augusztusában Rákoskeresztúron kerül megrendezésre.

● A két testületi ülés között, elbírálták az ÖNHIKI-s pályázatunkat, sajnos a kiegészítő támogatás mértéke a várakozás alatt maradt, így a működési feltételek biztosítása érdekében ismételten beadásra került egy újabb kiegészítő állami támogatás iránti igényünk, melynek elbírálása szeptemberben várható.

● A két testületi ülés között a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete méltó körülményeket teremtett ahhoz, hogy megemlékezhessünk augusztus 20-áról, a magyarság egyik legrégibb ünnepéről. A volt I. sz. Óvoda udvarán tartott rendezvényen a polgármester mondott ünnepi beszédet.

● A két testületi ülés között, augusztus 18-19-én általános iskolás gyerekek utaztak Felsőnyékre, ahol megrendezésre került a III. Nyék falvak találkozója. Az ünnepre való tekintettel a szervezők augusztus 20-ai tárgyú vetélkedőt bonyolítottak le. A vetélkedőt követően a gyerekek balatoni kiránduláson vettek részt.

● A két testületi ülés között folytatódott a már elnyert pályázatok végrehajtásának előkészítése. Ennek keretében megköttetett a konzorciumi szerződés Okánnyal az iskolafelújításra vonatkozóan. A sarkadkeresztúri általános iskola 102 millió forint felhasználásával lesz teljesen felújítva és bővítve. A megállapodásba olyan garanciákat kellett vállalni, amely szerint ebben az épületegyüttesben legalább 10 évig 8 csoportos általános iskola fog működni. Ezt a garanciavállalást megtettük. A beruházás előkészítése folyik, a szükséges dokumentumok becsatolását követően várhatóan november végén megkezdődhet a közbeszerzés, és 2011-ben elindul az általános iskola teljes körű rekonstrukciója.

● A két testületi ülés között a leghátrányosabb helyzetű térségeknek kiírt pályázati forrásból 24,5 millió forint felhasználásával megújul az anyag- gyermekvédelmi és fogorvosi rendelő eszközparkja, valamint további kiszolgáló létesítmények építésére is sor kerül. A közbeszerzési eljárás megkezdődött, és a nyertes kivitelező kiválasztása folyamatban van. A beruházással a térség egyik legkorszerűbben felszerelt fogorvosi rendelője és anya- és gyermekvédelmi rendelője fog a sarkadkeresztúriak rendelkezésére állni 2011-ben.

● A két testületi ülés között megkezdődött a Sarkad-Sarkadkeresztúrt összekötő kerékpárút közbeszerzési eljárása, és a befejezését követően elindulhat a beruházás, melynek értéke 150 millió forint.

● A két testületi ülés között megalakult az a munkacsoport, amely a gyermekesély programot készíti elő. A munkacsoport eddig 3 alkalommal ülésezett, és jelenleg a programozásnál tart. Erre a programra kistérségi szinten 400 millió forint áll rendelkezésre.

● A két testületi ülés között folytatódtak a közmunkaprogramok a pályázati kiírásnak megfelelően, a vasúti közmunkán résztvevők ezen a héten éppen a sarkadkeresztúri állomás környékén végezték munkájukat. Folytatódott a csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása, elsősorban a Hunyadi utca környékén és jelenleg Kisnyéken, az Okányi út környékén. Szintén folytatódott a járdaépítési program, a már befejezett Szélső utcai és Sugár utcai járdák után jelenleg a Damjanich utcában folyik a járdaöntés. Közmunkásaink a két testületi ülés között bővítették a ravatalozó előtti térburkolatot, így megközelítőleg 80 m2-rel bővült a burkolt területek nagysága. Befejeződött az egykori buszgarázs épületének tetőszigetelése, több intézményben (iskola, óvoda) végeztek tetőjavítást és tetőszegést. A nyári szünetet kihasználva az általános iskolánál és az óvodánál a festők befejezték a szükséges festést és a mázolást. Közmunkásaink jelenleg is végzik az önkormányzati tulajdonú épületek külső meszelését. Mindemellett folyamatosan karbatartották a közterületeket, a temetőt és az intézmények udvarait.

Második napirendi pontként a képviselő-testület megtárgyalta a költségvetési és az adóbevételi terv I. féléves teljesítéséről szóló beszámolókat.

Az önkormányzat I. féléves gazdálkodásának a mérlege -11.700.316.- Ft. A költségvetés végrehajtása időarányosan történt meg.

Adóbevételek alakulása 2010. I. félév: (ezer forintban)

Adónem megnevezése Éves előírás Tényleges bevétel Teljesítés  %
Kommunális adó 5.432 2.863 52,7
Iparűzési adó 4.091 2.810 68,7
Gépjárműadó 5.577 2.753 49,4
Késedelmi pótlék - 91 -
Összesen 15.100 8.517 56,4

 

A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.


A képviselő-testület a bejelentések között megtárgyalta és csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. A pályázat beadásáról a későbbiekben fogjuk Olvasóinkat tájékoztatni!
 

1 2 3 4 5 6 7

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem